header

Állás

Bénye Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bénye Község Önkormányzata 

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bénye Káva Tündérkert Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátása az intézmény szakmai vezetése, törvényes működtetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,

         szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság,cselekvőképesség,bűntetlen előélet,adatkezelési hozzájárulás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

         saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz,iskolai bizonyítványokmásolata,vezetői program,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,adatkezelési hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bénye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2216 Bénye, Fő út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

         Elektronikus úton Kovács Erika részére a hivatal@benye.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Kovács Erika, Pest megye, 2216 Bénye, Fő út 74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat Bénye Község Önkormányzatának és Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Oktatási és Kultúrális Közlöny

         www.benye.hu

         www.kava.hu