header

Kéményseprői sormunka ütemterv
 A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kényényseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette. 

Bényén a sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2017. október 1. és október 30. közötti időszak.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ elérhető a szervezet lakossági honlapján:  www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu