header

Téli rezsicsökkentés igénylése

 

TÁJÉKOZTATÓ

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS IGÉNYLÉSE a nem földgázzal fűtő háztartások számára

A téli rezsicsökkentésből korábban kimaradt, a vezetékes gáztól eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egyszeri természetbeni (azaz nem pénzbeli) támogatásban a fűtési költségeik viseléséhez.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata alapján a kiépített gáz- vagy távhőszolgáltatással ellátott településeken található, és emiatt a téli rezsicsökkentésből korábban kimaradt, a vezetékes gáztól eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egyszeri természetbeni (azaz nem pénzbeli) támogatásban a fűtési költségeik viseléséhez.

 Az erre vonatkozó igénybejelentés Bénye Község Önkormányzatánál nyújtható be az erre szolgáló formanyomtatványon 2018. október 15. napjáig, mely határidő jogvesztő.

 A támogatás igénybevételének feltételei:

-          A támogatást háztartásonként csak egy kérelmező veheti igénybe (háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége),

-          az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye,

-          az igénybejelentés az erre szolgáló formanyomtatványt teljeskörűen kitöltve nyújtható be (a formanyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető).

 Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült (azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók), illetve nem jogosultak az igénybejelentésre a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások sem.

 Az igény jogosultságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága ellenőrzi. Ha valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 Bővebb információ, az igénybejelentő nyilatkozat és az adatvédelmi tájékoztató a Hivatalban ügyfélfogadási időben igényelhető 2018. szeptember 5-től. A nyomtatványok letölthetők a www.benye.hu oldalról.

 

Bénye, 2018. szeptember 3.

                                                                                       dr. Nyitrai Zsolt

                                                                                                               aljegyző