header

Bényei Evangélikus Egyházközség információk

Bényei Evangélikus Egyházközség

2216 Bénye, Kölcsey Ferenc utca 16.


Istentiszteleti alkalmak: minden vasárnap délelőtt 10 órakor a bényei Templomban(hónap első vasárnapján Úrvacsorás Istentisztelet), Bibliaóra minden csütörtökön 18 órai kezdettel a Gyülekezeti házban (Bénye, Fő út 87., templomkert).

Lelkész: Buday Zsolt

(telefonos elérhetőség: 06 20 824 2431)

Tisztségviselők:

Felügyelő: Süle Zsolt (elérhetősége: 06-20-233-3425)

Másodfelügyelők: dr. Hajnal Gábor, Kalmárné Pángyánszi Edit

Gondnok: Kulcsár Lászlóné (elérhetősége: 06-30-941-7164)

Harangozó: Dósa Istvánné (elérhetősége: 06-29-434-509)

Pénztáros: Kovács Erika (elérhetősége: 06 305 304 107)

Számvevőszéki elnök: Pángyánszki Pálné 

Egyházfenntartói járulék, adományok fizetése

Tájékoztatjuk a Bényeieket, hogy az egyházfenntartói járulék, adományok befizetésére pénztári fogadóórát tartunk minden csütörtökön a Gyülekezeti házban (2216 Bénye, Fő út 87.) délután 16-18 óra közötti időtartamban.

A pénztári fogadóórán kívül előzetes telefonos egyeztetéssel is be lehet fizetni az egyházfenntartói járulékot és adományokat Pángyánszki Pálnénál (telefon: 06-20-770-3612 vagy Kovács Erikánál (telefon: 06-30-530-4107).

Kérjük, akinek lehetősége van rá, mindezen fizetéseket átutalással teljesítse: Bényei Evangélikus Egyházközség MBH 65100015-11231044-00000000 számlájára (név és lakcím, utalás megnevezésének - adomány vagy egyházfenntartói járulék  /évszám, amelyik évre vonatkozó járulékot fizeti/ - feltüntetésével).