header

Polgárőrség

A Bényei Polgárőrség bemutatása


A polgárőrség múltja: Az Bényei Polgárőr Egyesület hivatalosan 1997-ben alakult 32 fővel.
Az első közgyűlés egyhangúlag szavazott bizalmat Racskó Károly elnöknek és Lomen Erzsébet titkárnak. Melléjük Kiss Ágnes, Balatoni József, Gyenes Pál és Trybon László került a vezetőségbe. 2008-ban 52 fővel működött, jól mutatja a folytonosságot, hogy az alapító elnökségből három fő sokáig vezetőségi tag Balatoni József elnök, Gyenes Pál titkár, Racskó Károly elnökségi tag további vezetők Huszák Mihály és Sáránszki János, a szervezet könyvelését folyamatosan Kiss Ágnes végezte. A csoport a helybéli lakosok nyugalma felett kívánt és kíván a mai napig őrködni. A polgárőrök anyagi juttatás nélkül, önzetlenül, pusztán lelkesedésből és a közösség iránti elkötelezettségből dolgoznak szabadidejükben, társadalmi munkában. Igyekeznek településünket biztonságosabbá tenni, megvédeni a bényei lakosokat, vigyázni családjaikra, javaikra, a közvagyonukra, nyugalmukra. Az egyesületnek van egy „magja" akik energiát, szabadidőt nem sajnálva a napszaknak bármelyik pillanatában, ha szükség van rá szolgálatba áll, ezzel segítve a rendőrség, (tűzoltóság, katasztrófavédelem) munkáját.
Jellemző szolgálati fajták:
1. Járőrszolgálat.
A járőrszolgálat a közterületek és nyilvános helyek polgárőri ellenőrzésének formája. A járőrszolgálat során két vagy több polgárőr együttesen lát el közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat.
A járőrszolgálat lehet: - gépkocsizó, gyalogos, motoros, kerékpáros.
A járőrszolgálat feladata, hogy meghatározott területen, változó útvonalon visszatérően - véletlenszerű időközönként - polgárőr jelenjen meg, megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érje és elfogja. Feladata még a helyi rendőri szervnek történő segítségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt eseményeket köteles azonnal jelenteni a szolgálatvezetőnek, majd annak útmutatása szerint eljárni.
A polgárőr járőr az alábbi esetekben léphet közbe:
- bűncselekmény elkövetőjének tettenérésekor;
- bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrjárőr kiérkezéséig;
- ha a közbelépésre rendőr kéri fel;
- ha a beavatkozás hiányában saját vagy mások testi épsége vagy élete veszélybe kerülhet, illetve tetemes anyagi kár keletkezhet.

2. Figyelő szolgálat.
Egy vagy több objektum, terület konkrét céllal és feladattal, esetenként a rendőrséggel egyeztetett közös megfigyelése. Figyelő szolgálat esetén a figyelők folyamatos (rádió, telefon) kapcsolatot tartanak az ügyeletessel és/vagy a járőrökkel, közös szolgálat esetén a rendőrséggel. Figyelők csak akkor avatkozhatnak közbe, ha a járőr nem elérhető ill. messze van és erre az ügyeletestől engedélyt, kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat.
A rendőri szerv előzetes felkérésére, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági, idegenrendészeti akciókban való részvétel. Ilyen esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve a jelenlévő rendőr utasításai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybiztosítási) szolgálat.
Felügyeleti szolgálatot, olyan közönséget vonzó rendezvényen, kulturális, sport és egyéb létesítményben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság, illetve a résztvevők valamint az anyagi javak biztonságának fenntartása érdekében ez szükséges. Felügyeleti szolgálatot mindig csak felkérésre lehet szervezni. Felügyeleti szolgálatban csak az arra kijelölt személyek vehetnek részt, meghatározott ruházatban és felszereléssel, polgárőrjelzéssel. A szolgálat ellátása során a kijelölt szolgálatvezető a helyszínen egy személyben dönt minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás.
A polgárőr bármikor – szolgálaton kívül is! –, ha rendőri intézkedést, igénylő eseményt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletesnek, vagy a területen szolgálatot teljesítő rendőr-vagy polgárőr járőrnek. Nem rendőri intézkedést igénylő esemény, jelenség észlelésekor (súlyos környezetszennyezés, engedély nélküli szemét-, törmeléklerakás, csőtörés, leszakadt elektromos vezeték, stb.) értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, illetve a megfelelő szervet (Vízművek, Elektromos Művek, stb.). A jelzésadásról adatlapot kell felvenni, feltüntetve az időpontot, helyszínt, eseményt, tett intézkedés, a bejelentést, vevő nevét és telefonszámát, majd átadni az ügyeletesnek.
Most amikor gyakran hangoztatják, hogy mindenki csak a saját ügyeivel, boldogulásával foglalkozik, a polgárőrök azok, akik nap mint nap bizonyítják elkötelezettségüket, olyan hivatást teljesítenek, amelyért megbecsülés, köszönet illeti őket, hiszen a polgárőrség legfőbb célja a biztonságos Magyarország megteremtése, óvása. Ne higgyük, hogy kevesen vagyunk, hiszen az országban 1910 polgárőr szervezet működik, 79229 bejegyzett taggal. Az ő munkájuk nélkül rosszabb lenne a közbiztonság.

Balatoni József

A Bényei Polgárőrség jelene 2016. január 1-től

A Bényei Polgárőrség 1997-es megalakulását követő években folyamatosan működött, egészen 2014. tavaszáig, amikor is a szervezet életében történt egy törés, nem működött a szolgálati rendszer. 2015. őszén törént egy tagmegújító közgyűlés, melynek keretében új vezetőség került a Bényei Polgárőség élére, az erről szóló végzés 2015. december 10. napján emelkedett jogerőre. Az új vezetőség irányításával 2016. január 1-től folyamatossá váltak a polgárőr szolgálatok, a polgárőség tagjai igyekeznek településünket biztonságosabbá tenni, megvédeni a bényei lakosokat, vigyázni családjaikra, javaikra, közvagyonunkra és nyugalmunkra. Minden helyi rendezvényen szolgálatot teljesítenek, folyamatosan jelen vannak a település életében. A Bényei Polgárőség arculatához egy sikeres pályázat eredményeként 2015. novemberétől hozzátartozik egy Skoda Yeti gépjármű is, ami nagyban megkönnyíti a szolgálatok teljesítését.

Polgárőrség Elnöke: Szombati Attila

Elnök helyettes: Rádi András

Titkár: Boris Róbert

Bényei Polgárőrség vezetősége 2020. decembertől:

Elnök: Kalmár Attila

Elnökhelyettes: Kalmárné Pángyánszki Edit

Titkár: Nagy Gyula

Bényei Polgárőrség vezetősége 2023. márciustól:

Elnök: Kalmár Attila

Elnökhelyettes: Galló Márk

Titkár: Nagy Gyula

A polgárőrség szívesen fogadja a helyi vállalkozások, lakosok pénzbeli támogatását az alábbi számlaszámon:

65100321-10600072

Telefonos elérhetőség: 06 20 932 7664

Email: benye@pmpsz.hu

alapszabály: .alapszabaly.pdf