header

Kovács Imre

2004. március 15-én, a községi ünnepség keretében, avattuk fel Kovács Imrét, Bénye Község első díszpolgárát. Az ünnepségen jóval többen voltak, mint az elmúlt években. Bénye lakossága kíváncsi volt a község első díszpolgárára.
Imre bácsi gyerekei, unokái, dédunokája kíséretében érkezett meg a Faluház zsúfolt dísztermébe. Az ünnepi műsor Sztodola Mihály iskolaigazgató ünnepi beszédével kezdődött, majd a Bénye-Káva Általános Iskola tanulóinak színvonalas előadása következett. A műsor után Racskó Károly polgármester méltatta éveit. A köszöntő után a polgármester úr átadta a Bénye Község Díszpolgára címet tanúsító díszoklevelet és a Bénye Község Díszpolgára plakettet. A plaketten a község címere, temploma valamint egy latin felirat látható:
”Vagyok, hogy használjak.”
A plakettet Oláh Szilveszter készítette. Ajándékként egy kristályváza is jár az ünnepeltnek. Bénye Község Díszpolgárát nagy taps köszöntötte. A közönség soraiban korábbi tanítványai ültek.
Megható pillanat volt. Sokan a szemüket törölgették.
Imre bácsi köszönetet mondott az őt ért megtiszteltetésért. Felidézte a faluba érkezésének pillanatát, az első napok emlékeit, életének fontos eseményeit. Nem felejtkezett meg nemzeti ünnepünkről sem. Fejből idézett Kossuth ceglédi beszédéből. Ünnepség után kis baráti beszélgetés volt a családja az önkormányzat tagjai és tanítványai körében.

Lomen Erzsébet volt tanítványa

Életrajza:

1912. november 5-én született Szergényben. Általános iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Sopronban végezte el. A tanítóképzőt 1935-ben fejezte be Miskolcon. Segédtanítóskodott szülőfalujában és Miskolcon is. 1938. november7-én Bényére nevezték ki tanítóként. Itt kötött házasságot Vasas Ágnessel 1943. február 28-án. Három gyermekük született (közülük egy lett pedagógus.) Hosszabb - rövidebb időt töltött a kávai iskolában igazgatóként és tanítóként is. A bényei iskolában is vállalt igazgatói megbízást. 1973 –ban nyugdíjas lett. Három gyermeke, öt unokája, két dédunokája született.
2006. július 23-án hunyt el.