header

Közérdekű telefonszámok


K ö z é r d e k ű   t e l e f o n s z á m o k
Hulladékszállítás:

06-53-500-152, 06-53-500-153


TRV Zrt. csatorna hibabejelentés:
06-70/685-9313
TRV Zrt. víz hibabejelentés:
06-70/902-6083


Közvilágítás hibabejelentés:
06-1/457-0575
ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Családgondozó:
Orosz Csabáné 06 70 458 1702

(hétvégén és ünnepnapokon ügyelet:29/411-037)Védőnő:

Parádi Rozália 06-70/518-4249

Bénye Posta:
29/434-644
Nyitvatartási idő:
H-P: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 15.30

Körzeti megbízott:
Bacsa Csaba
Telefon: 06 20 217 6083
Orvosi ügyelet (Pilis):
 Szent István park 1., tel.: 29/496-011,