header

Közérdekű adatok

eves_jelentes_2023_598.pdf

Környezetallapotjelentes2020.pdf

lKözadatSzabalyzat.pdf

2024Képviselő-testület_munkatev.pdf

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetőségei:

Bénye Község Önkormányzata

2216 Bénye, Fő út 74.

Telefon/fax: 06-29-434-171

Email: hivatal@benye.hu

Honlap: www.benye.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Kovács Erika polgármester

2216 Bénye, Fő út 74.

Munkarendje: hétfőn 8,00 órától - 17,00 óráig

Ügyfélfogadása: hétfőn 14,00 órától - 16,00 óráig

Telefon: 06-30-438-13-83, 06-29-434-171

Fax: 06-29-434-171

E-mail: polgarmester@benye.hu

Kalmár Attila  alpolgármester

2216 Bénye, Fő út 74.,

Telefon/fax: 06-29-434-171

E-mail: hivatal@benye.hu

Gombai Közös Önkormányzati Hivatal
Pirikisz Diána jegyző

Székhely: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2

Telefon: 06-29-433-927 fax: 06-29-433-894

E-mail: jegyzo@gomba.hu

Gombai Közös Önkormányzati Hivatal Bényei Kirendeltsége

Telephely: 2216 Bénye, Fő út 74.

Telefon/fax:  06-29-434-171

3. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetőségei:

Pirikisz Diána jegyző

Telephely: 2216 Bénye, Fő út 74.

Telefon:  06-29-434-171

Fax: 06-29-434-171

E-mail: jegyzo@benye.hu

4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, elérhetősége:

Települési képviselők:

Duchenka Norbert, Henger Viktor, Huszák Mihály Ferenc, Mészárosné Kopcsándi Margit, Süle Zsolt

Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Süle Zsolt

Tag:  Henger Viktor, Mészárosné Kopcsándi Margit

Elérhetőség: 2216 Bénye, Fő út 74.

Telefon/fax: 06-29-434-171

E-mail: hivatal@benye.hu

5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:

Gombai Közös Önkormányzati Hivatal


6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, elérhetősége, alapító jogszabály megnevezése:

Bénye-Káva Tündérkert Óvoda

Székhelye: 2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2.

Alapító okiratot jóváhagyó határozat: 67/2006.(VII.12.) Kt. határozat

Vezető: Deményné Gál Nóra

Alapító Okirat

Törzskönyvi kivonat

7. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, elérhetősége:

Pest Megyei Kormányhivatal

Vezető: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 270.

Telefon/fax: 06-1-485-69-00

E-mail: pest@pmkh.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/pest

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A helyi önkormáyzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat -és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Gazdálkodási adatok

Az Önkormányzat 2021_ktgv_benye_20210308.pdf

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet - melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet - melléklet

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.09.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 4/2014.(VI.03.) önkormányzati rendelet