header

Könyvtári szolgáltató hely használati szabályzata

 

IKSZT működési szabályzatának 2. melléklete

A könyvtári, információs és közösségi hely ( könyvtári szolgáltató hely)

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

1) A könyvtárba történő beiratkozáshoz személyi igazolvány vagy diákigazolvány szükséges.

2) Kiskorúak beiratkozásához szülői nyilatkozat szükséges.

3) A könyvtár ingyenes alapszolgáltatásai:

- könyvtárlátogatás

- katalógus használata

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A kölcsönzés szabályai:

4) Minden kölcsönző csak a saját nevére kölcsönözhet.

5) Egy alkalommal hét könyv kölcsönözhető.

6) A könyvek kölcsönzési ideje 4 hét, amely az olvasó kérésére egy alkalommal meghosszabbítható.

7) A kézikönyvek nem kölcsönözhetők.

8) A kölcsönzési idő lejárta után késedelmi díjat kell fizetni, amelynek mértéke

1. felszólítás esetén: 300,- Ft

2. felszólítás esetén: 500,- Ft

3. felszólítás esetén: 700,- Ft

9) Ha az olvasó a könyvet elveszti, vagy megrongálja, akkor köteles ugyanannak a műnek egy másik példányát megvásárolni vagy a könyv aktuális árának kétszeresét megtéríteni.

10) Pótolhatatlan kézikönyvek, szakkönyvek esetén a könyvtár oldalanként a mindenkori fénymásolati díjat számolja fel a könyv ellenértékeként.

IKSZT működési szabályzatának 4. melléklete

Könyvtári, információs és közösségi hely ( könyvtári szolgáltató hely)HÁZIRENDJE

? A könyvtár kölcsönzési szolgáltatásait csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

? A kézikönyvek és nem kölcsönözhető dokumentumok az IKSZT nyitvatartási idejében olvashatók.

? Az olvasók a kézikönyveket és nem kölcsönözhető dokumentumokat kötelesek az olvasás után az asztalról a helyére, vagy az erre kijelölt helyre tenni.

? A könyvtár kölcsönzési szolgáltatásai a nyitva tartási időben vehetők igénybe. A könyvtár nyitva tartása a könyvtár bejáratánál látható.

? A könyvtárban az olvasók kötelesek betartani a könyvtári viselkedés elemi szabályait, amelynek értelmében nem hangoskodnak, nem zavarják olvasótársaikat, és rendeltetésszerűen használják a könyvtár állományát és eszközeit.

? A könyvtárba élelmiszert behozni tilos.

? Az olvasó köteles betartani a kölcsönzési határidőket, és biztosítani a könyvtári dokumentumok épségét. A megrongált és elveszett könyveket köteles pótolni vagy azok értékét a könyvtáros által meghatározott ár alapján megfizetni.

 A könyvtár a benne található értékek miatt riasztó rendszerrel van felszerelve.

A házirend betartása minden látogató számára kötelező!

A könyvtár az IKSZT nyitvatartási idejében látogatható.