header

Egységes szerkezetű rendeletek

Működés, szervezeti felépítés:

5/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Költségvetés, zárszámadás:

3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és melléklete

1/2019. (III.12) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

1/2019. (III.12) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - melléklet

2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 


2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről - melléklet 


4/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Vagyongazdálkodás:

2/2019.(V.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bénye Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

Helyi adók, díjak:

19/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet a 2016. évben fizetendő díjakról

15/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

16/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

6/2008.(VIII.27.) önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjak megállapításáról

Szociális ügyek:

4/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

2/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

14/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Településrendezés:

6/2004.(IV.27.) önkormányzati rendelet a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Szabályozási terv-belterület

Szerkezeti terv-belterület

Egyéb:

9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és környezetvédelemről

10/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a közterület használat szabályairól

4/2010.(VI.23.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről