header

Házi segítségnyújtás tájékoztató

    Házi segítségnyújtás

Monori Gondozási Központ

Iványi Margit intézményvezető

Nagy Brigitta intézményvezető helyettes

Sáránszki Debóra gondozónő - telefon: 06-20-442-0772

Elérhetőség:

2200 Monor, Dózsa György u. 1.

Telefon: 06- 29- 413 767, vagy 06-20-299 43 26

Email: gondozasikozpont@monor.hu

Az ellátott személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Az igénybevétel feltétele a gondozási szükséglet megléte, (önálló életvitel akadályozottsága), amit az intézményvezető és a háziorvos állapít meg.

   Szociális segítés keretében biztosítjuk:

 - a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

- a háztartási tevékenységben való közreműködést,

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

 - szükség esetén a bentlakásos szociális  intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

 - az ellátást igénybe vevővel a segítő  kapcsolat kialakítását és fenntartását,

 - a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

 - és a szociális segítésnél meghatározott feladatokat.

Aki úgy gondolja, hogy szívesen igénybe venné Bényén is

a Monori Gondozási Központ segítségét,

kérje segítségüket a megadott elérhetőségeken.