header

Lakossági Tájékoztató

  

Tisztelt Bényei Lakosok!

 

A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé, melyek célja, hogy csökkentsük a koronavírus megbetegedések számát és a kórházakra nehezedő terhet.

 

2020. november 11-től a következő szabályok betartása kötelező:


 Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges a munkahely által kiadott igazolással.
Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. Ettől eltérően kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, buszmegállóban, vasútállomáson, az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, a bevásárlóközpont területén, ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, a postán, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a település polgármestere által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen is kötelező maszkot viselni. Így kérem szíveskedjenek figyelni arra, hogy a környező városokban pl. Monoron, Pilisen, Nagykátán, Budapesten a közterületen, piacokon is kötelezően maszkot kell hordani.

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat is. A szabadidős létesítmények használata, könyvtári ellátást biztosító terek, közösségi színterek és kulturális intézménynek a látogatása tilos, ezeken a helyeken az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás tilos. Így településünkön a veszélyhelyzeti intézkedések ideje alatt az Ikszt szolgáltatási nem vehetők igénybe, az épület zárva tart. Ugyancsak bezárásra kerül a játszótér is, valamint a Közösségi Ház, Dolinai épület közösségi-egyéni célokra nem használható.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.  Tilos továbbá a közterületen, nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása. A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt. Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.  A házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok este 7 órakor zárnak, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az ott tartózkodás este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben.  Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

Az óvodák, általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az intézményvezető határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.

Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni fogják.

Mindezen intézkedéseket a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztal, 100.000 forintól 1.000.000 Ft-ig terjedő bírságot szabhatnak ki.

Az utóbbi hetekben – valószínűleg a hivatali szervek túlterheltsége miatt – nem kapok hivatalos tájékoztatását a településen lévő koronavírussal fertőzöttek számáról. De utcai és baráti beszélgetésekből tudom, hogy bizony már településünkön is vannak, akik sajnos pozitív teszttel rendelkeznek. A médiából is hallható, hogy az elkövetkező hetekben tömeges fertőzésekre számíthatunk, az országban már mindenki hordozhatja a vírust. Ezért nagyon fontos a higiénés szabályok és a bevezetett szigorítások betartása.

Kérem a Tisztelt Lakosok türelmét és segítő közreműködését abban, hogy legyenek szívesek betartani az előírt rendelkezéseket, fokozottan figyeljenek a maszk viselésre, a megfelelő távolság tartásra, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy ezen a nehéz időszakon mielőbb túljussunk. Továbbra is fontos a 65 év felettiek védelme, fontos, hogy vegyék komolyan az ajánlásokat és próbálják minimálisra csökkenteni az utcai kijárást. Kérjék hozzátartozóik segítségét a bevásárlásban vagy szükség esetén keressék a családgondozót, a házi segítségnyújtás lehetőségét vagy Önkormányzatunkat, szívesen segítünk akár a bevásárlásban vagy gyógyszerkiváltásban.

Egészségügyi háziorvosi ellátás igénybevétele, receptek írása:

A háziorvosi állátásra csak előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség, betegséggel, kezeléssel Dr. Marosi József telefonon keresztül kereshető hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között az alábbi telefonszámon: 06-20-432-61-91 vagy rendelési időben a bényei rendelő vezetékes telefonszámán. A váróban egyszerre 2 fő tartózkodhat és a szájmaszk viselése kötelező. A rendelő ajtaján minden szükséges információt megtalálnak, amely a jelenlegi helyzetben az orvosi ellátási rendre vonatkozik.

A receptkérelmeiket továbbra is papír alapon a rendelő bejáratánál lévő postaládába bedobhatják, amelyen szerepeltetni kell:  név, cím, TAJ szám és a kért gyógyszer neve, telefonos elérhetőség (A nővér kérése, hogy a gyógyszerek nevét olvashatóan írják fel.)  A receptek felírása ez alapján „E” recept (elektronikus recept) formájában történik. A receptek felírása Bényén hétfőn és szerdai napokon történik. A beutaló kérelmeket is a postaládába kérik bedobni, telefonszám megjelöléssel.

 

 

Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek:

Bényei orvosi rendelő telefonszáma: 06/29-434-086

Pilisi ügyelet telefonszáma:06-29-496-011

Monori Szakrendelő telefonszáma: 06/29-412-129 vagy 06/29-412-360

Mentők: 104

Általános segélyhívó: 112

Körzeti megbízott: Gulyás István, telefon: 06-20-217-6083

Gyógyszertár: munkanapokon hétfő-szerda-péntek 12-14 óra között tart nyitva ( Szabó D. u. 4.)

Védőnői tanácsadás igénybevétele: Parádi Rozália, elérhetősége: 06-70-518-42-49

Házi segítségnyújtás keretében (személyes gondozás, háztartási tevékenység, szociális segítés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás) kérhetik a Monori Gondozási Központ  munkatársának Papp Lívia gondozónőnek a segítségét. Elérhetősége: 06-20-372-9050

Családgondozó: a családsegítés, gyermekvédelem, szociális és mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzet megszűntetése érdekében a veszélyhelyzetben is lehetőség van segítséget kérni az alábbi elérhetőségen: Leé Judit 06-30-663-2771  

Szeretném tolmácsolni a Lakosok felé Leé Judit családgonozó kérését: van egy család Bényén, aki az idei évben nagyon nehéz helyzetbe került, 5 éves kislányuk, Hanna Ewing-szarkóma betegségben szenved és folyamatos kórházi kezelésre szorul.  A családgondozó kérése, hogy aki tartós élelmiszerrel tudná segítni a családot, keresse az anyukát az alábbi elérhetőségeken: Zuckermann György Ferencné, lakcím:  Bénye, Szabó Dezső u. 49., tel.: 06-70/625-5816

A jelenlegi helyzetben a személyes találkozással járó ügyintézések szünetelnek. Így a családgondozó, védőnő, kormányhivatali ügysegéd személyes ügyfélfogadása szünetel, de a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalban és a Bényei Kirendeltségen is a legszükségesebb anyakönyvi ügyek kivételével szünetel a személyes ügyfélfogadás, előre egyeztetett időpontban történik csak az ügyintézés.

Felhívom a Lakosok figyelmét, hogy más településeket már megjelentek a csalók, akik az önkormányzatok nevében fertőtlenítést vagy akár koronavírus tesztelést ajánlanak fel a lakosoknak. Kérem, ha ilyet tapasztalnak, hívják a rendőrséget vagy a körzeti megbízottat.

De, hogy jó hírről is tájékoztassam a Lakosokat, nagy öröm településünk számára, hogy a 2020. november 11-én megjelent kormányhatározat szerint, Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár úr támogatásának jóvoltából 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk útfelújításra. Ebből a támogatásból megvalósul a Szabó Dezső utca teljes felújítása, de felújítással érintettek  lesznek többek között  a Temető utca, Kölcsey utca, Pilisi utca is. Úgy gondolom, mindenképpen van okunk örülni, hiszen az elmúlt másfél év alatt ez a negyedik útfelújítási támogatásunk. A jövőben mindenképpen törekedni fogok arra, hogy  minden bényei utca megújuljon és azok az utcák is aszfalt réteget kapjanak, ahol jelenleg ez még nem megoldott.

További jó hír, hogy 2020. november 11-én a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint, közúti felújításokra is sor kerül Ez az útfelújítás érinti Bényén a Fő út teljes hosszúságát, melynek megvalósítására a Magyar Közútkezelő 2021-2022-es felújítási programjában mindenképpen sor kerül.

2020. márciusában elkezdődik Bényén a bölcsőde építésünk is, melynek részleteiről a későbbiekben még tájékoztatom Önöket.

Tájékoztatom a lakosokat, hogy az egyházak szabadon dönthetnek arról, milyen korlátozó intézkedéseket alkalmaznak a veszélyhelyzet ideje alatt, például az Istentiszteletek megtartása során. Bényén - az Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának útmutatása szerint - a vasárnaponkénti Istentiszteleti alkalmak megtartásra kerülnek a templomban, a megfelelő távolságtartás, maszkviselés szabályainak betartásával. Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele 2. fejezetének 1-3. verse így szól hozzánk:

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt.”

 

Minden Bényei Lakosnak jó Egészséget, kitartást, türelmet kívánok ebben a nehéz helyzetben!

 

Bénye, 2020. november 13.

 

 

 

                                                                                                                      Kovács Erika

                                                                                                                       polgármester

                                                                                                          Telefon: 06 304 381 383