header

Lakossági tájékoztató (2020.04.09.)

 

 

    Bénye Község Önkormányzatának

Polgármesterétől

* 2216 Bénye, Fő út 74.

                ( 29/434-171

                                                                      polgarmester@benye.hu

 

Tisztelt Bényei Lakosok!

Hamarosan itt a Húsvét és nagyon furcsa lesz számunkra, hogy nem a megszokott hagyományok szerint élhetjük meg az elkövetkezendő ünnepnapokat. Az idei esztendőben sajnos igazodnunk kell a kialakult veszélyhelyzethez, le kell mondanunk az ünnephez tarozó népszokásokról, hagyományokról és bizony a nagyobb családi látogatásokról is. A járványügyi helyzet miatt arra kérek Mindenkit, hogy saját magunk és mások egészségének megóvása érdekében tartsuk be a hatósági előírásokat, a Kormány által hozott korlátozó intézkedéseket, maradjunk otthonunkban az ünnepnapok idején is.

Két hete kijárási korlátozás vonatkozik az ország egész területére. Csütörtökön Miniszterelnök úr bejelentette, hogy határozatlan időre meghosszabbítják a kijárási korlátozást, melyet hetente felülbírálnak majd. Miniszterelnök úr kéri, hogy fogadjuk el: „Ez a Húsvét, másmilyen lesz, mint amilyenek a Húsvétjaink lenni szoktak”.

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy valóban tartsuk be a korlátozó intézkedéseket és lehetőség szerint mindenki tartózkodjon az otthonában! Úgy gondolom, mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a városokban élőkhöz képest, hiszen mindenkinek van saját udvara, kertje, ahol ebben a szép időben kint lehet. Kérem, hogy lehetőség szerint korlátozzuk a rokon látogatást, a temetőbe való kijárást, a közterületeken, Dolinai területen való tartózkodást.

Továbbra is érvényes az a rendelkezés, mely szerint a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja” csak. Ebben az idősávban a 65 évnél fiatalabbak nem lehetnek ezekben az üzletekben az eladókat kivéve.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

Tájékoztatom a lakosokat, hogy jelenleg igazoltan új típusú koronavírussal fertőzött személyek száma Bényén 2 fő, hatósági járványügyi megfigyelésre kötelezett személyek száma Bényén 3 fő.  

Továbbra is azt kérem Mindenkitől, hogy vigyázzunk Magunkra és Egymásra, aki csak teheti, maradjon otthon! Kérem a 65 év felettieket, hogy vegyék komolyan az ajánlásokat és próbálják minimálisra csökkenteni az utcai kijárást. Szükség esetében pedig keressenek Bennünket, kérjenek segítséget az alábbi telefonszámokon:

-          Házi segítségnyújtás keretében (személyes gondozás, háztartási tevékenység, szociális segítés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás) kérhetik a Monori Gondozási Központ bényei munkatársának

          Sáránszki Deborának a segítségét: telefon: 06-70-200-3022

-          Bénye Község Önkormányzata vállalja, hogy a segítséggel nem rendelkező idős lakosainak és a hatósági járványügyi megfigyelés, elkülönítés alatt álló lakosoknak az élelmiszert és a szükséges gyógyszereket a lehető legrövidebb időn belül bevásárolja. A segítség térítésmenetesen történik, viszont a vásárlás ellenértékét a segítséget kérőnek kell fedeznie. Az alábbi telefonszámon kérhetik az Önkormányzat segítségét:  

Kovács Erika polgármester: telefon: 06-304-381-383

-          A családsegítés, gyermekvédelem, szociális és mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzet megszűntetése érdekében a veszélyhelyzetben is lehetőség van segítséget kérni az alábbi elérhetőségen:

                         Mészárosné Kopcsándi Margit: telefon: 06-30-663-2764.

 

 

 

-          A képviselő-testület tagjai is szívesen segítenek mindenben, amennyiben keresik őket az alábbi elérhetőségeken:

-          Kovács Erika 06 304 381 383

-          Kalmár Attila 06 209 327 664

-          Duchenka Norbert 06 305 267 305

-          Henger Viktor 06 308 944 545

-          Huszák Mihály 06 205 730 946

-          Mészárosné Kopcsándi Margit 06-30-663-2764

-          Süle Zsolt 06 709 446 832

 

Egészségügyi ellátás igénybevétele, receptek írása:

Felhívom a Lakosok figyelmét, hogy 2020. április 10-től április 13-ig a Húsvéti Ünnepek alatt a Pilisi Orvosi Ügyelet látja el az orvosi feladatokat. Pilisi ügyelet telefonszáma:06-29-496-011

Április 14-én kedden Káván 14-16 óráig, április 15-én szerdán Bényén 9-11 óráig lesz rendelés.

Április 16-án csütörtökön és április 17-én pénteken a rendelés elmarad! Betegséggel, kezeléssel Dr . Marosi József telefonon keresztül is megkereshető az alábbi telefonszámon: 06-20-432-61-91 

A háziorvosi ellátás igénybevételével a nővér által kiadott tájékoztató szerint 2020. március 16-tól Bényén a receptírási rend is változik. A receptkérelmeiket papír alapon a rendelő bejáratánál lévő postaládába kell bedobni, amelyen szerepeltetni kell:  név, cím, TAJ szám és a kért gyógyszer neve Ezen „receptírási rend” csak a Bénye-Káva háziorvosi praxishoz tartozó betegekre vonatkozik.

A receptek felírása ez alapján „E” recept (elektronikus recept) formájában történik., amelyet a gyógyszertárakban bárki a TAJ szám bemondásával kiválthat. Tehát nem szükséges a betegnek a gyógyszerért személyesen elmennie, bármely hozzátartozó, ismerős a beteg TAJ számának bemondásával és saját személyi igazolvány bemutatásával kiválthatja a gyógyszereket.

Bényei orvosi rendelő telefonszáma: 06/29-434-086

Monori Szakrendelő telefonszáma: 06/29-412-129 vagy 06/29-412-360

Mentők: 104

Általános segélyhívó: 112

 

Védőnői tanácsadás igénybevétele: Parádi Rozália, elérhetősége: 06-70-518-42-49

 

Gyógyszertár: a kijárási korlátozás ideje alatt munkanapokon hétfő-szerda-péntek 11-13 óra között tart nyitva.

Kérem Mindenkitől, hogy vigyázzunk Magunkra és Egymásra, aki csak teheti, maradjon otthon! Kérem a 65 év felettieket, hogy vegyék komolyan az ajánlásokat és próbálják minimálisra csökkenteni az utcai kijárást. Szükség esetében pedig keressenek Bennünket a megadott telefonszámokon.

A koronavírus elleni küzdelem mindenkit komoly próbatétel elé állít, meg kell mutatnunk emberségünket, egymás felé mutatott empátiánkat, mennyire vagyunk képesen önmérsékletre és türelemre.
Köszönet illeti a lakosságot türelméért és fegyelmezett magatartásáért. Köszönet illeti mindazokat, akik az egészségügyben, boltokban, postán, ellátó rendszerben dolgoznak! És nem utolsó sorban köszönet illet az önkormányzat valamennyi dolgozóját, amiért példásan kiveszik részüket a feladatokból!

Minden Bényei Lakosnak Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Bénye, 2020. április 9.

                                                                                                          Kovács Erika

                                                                                              Bénye Község polgármestere