header

Lakossági tájékoztató (2020.04.18.)

 

Tisztelt Bényei Lakosok!

A Kormány úgy döntött, hogy újabb egy héttel meghosszabbítja a kijárási korlátozást.

A hétvégéken a polgármesterek dönthetnek a településükre vonatkozó további kijárási korlátozásokról. Bényén ezen a hétvégén sem tervezek az országostól eltérő szabályokat bevezetni, viszont kérem, hogy járványügyi helyzet miatt, saját magunk és mások egészségének megóvása érdekében lehetőség szerint a saját udvarunkban, kertünkben tartózkodjunk. Kerüljük a szabadtéri tartózkodásokat, kirándulásokat, kerékpározást, ezeknek nem most van az ideje! Közösen csak úgy tehetünk közösségük biztonsága érdekében, ha ténylegesen otthon maradunk.

Továbbra is érvényes az a rendelkezés, mely szerint a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja” csak. Ebben az idősávban a 65 évnél fiatalabbak nem lehetnek ezekben az üzletekben az eladókat kivéve.

Jelenleg igazoltan új típusú koronavírussal fertőzött személyek száma Bényén 3 fő, hatósági járványügyi megfigyelésre kötelezett személyek száma Bényén 1 fő.  

 

Az érvényben lévő szabályok betartását, korlátozásokat a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

Kérem, hogy közös érdekünkben, továbbra is tartsuk be a kijárási korlátozás szabályait! Vigyázzunk egymásra, aki csak teheti, maradjon otthon!

Fontos, hogy a 65 év felettiek vegyék komolyan az ajánlásokat és próbálják minimálisra csökkenteni az utcai kijárást. Szükség esetében pedig keressenek Bennünket, kérjenek segítséget az alábbi telefonszámokon:

-          Házi segítségnyújtás keretében (személyes gondozás, háztartási tevékenység, szociális segítés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás) kérhetik a Monori Gondozási Központ bényei munkatársának

          Sáránszki Deborának a segítségét: telefon: 06-70-200-3022

-          Bénye Község Önkormányzata vállalja, hogy a segítséggel nem rendelkező idős lakosainak és a hatósági járványügyi megfigyelés, elkülönítés alatt álló lakosoknak az élelmiszert és a szükséges gyógyszereket a lehető legrövidebb időn belül bevásárolja. A segítség térítésmenetesen történik, viszont a vásárlás ellenértékét a segítséget kérőnek kell fedeznie. Az alábbi telefonszámon kérhetik az Önkormányzat segítségét:  

Kovács Erika polgármester: telefon: 06-304-381-383

-          A családsegítés, gyermekvédelem, szociális és mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzet megszűntetése érdekében a veszélyhelyzetben is lehetőség van segítséget kérni az alábbi elérhetőségen:

                         Mészárosné Kopcsándi Margit: telefon: 06-30-663-2764.

-          A képviselő-testület tagjai is szívesen segítenek mindenben, amennyiben keresik őket az alábbi elérhetőségeken:

-          Kovács Erika 06 304 381 383

-          Kalmár Attila 06 209 327 664

-          Duchenka Norbert 06 305 267 305

-          Henger Viktor 06 308 944 545

-          Huszák Mihály 06 205 730 946

-          Mészárosné Kopcsándi Margit 06-30-663-2764

-          Süle Zsolt 06 709 446 832

 

Egészségügyi ellátás igénybevétele, receptek írása:

Betegséggel, kezeléssel Dr . Marosi József telefonon keresztül is megkereshető az alábbi telefonszámon:

06-20-432-61-91 

A háziorvosi ellátás igénybevételével a nővér által kiadott tájékoztató szerint 2020. március 16-tól Bényén a receptírási rend is változik. A receptkérelmeiket papír alapon a rendelő bejáratánál lévő postaládába kell bedobni, amelyen szerepeltetni kell:  név, cím, TAJ szám és a kért gyógyszer neve Ezen „receptírási rend” csak a Bénye-Káva háziorvosi praxishoz tartozó betegekre vonatkozik.

A receptek felírása ez alapján „E” recept (elektronikus recept) formájában történik., amelyet a gyógyszertárakban bárki a TAJ szám bemondásával kiválthat. Tehát nem szükséges a betegnek a gyógyszerért személyesen elmennie, bármely hozzátartozó, ismerős a beteg TAJ számának bemondásával és saját személyi igazolvány bemutatásával kiválthatja a gyógyszereket.

Bényei orvosi rendelő telefonszáma: 06/29-434-086

Monori Szakrendelő telefonszáma: 06/29-412-129 vagy 06/29-412-360

Mentők: 104

Általános segélyhívó: 112

Védőnői tanácsadás igénybevétele: Parádi Rozália, elérhetősége: 06-70-518-42-49

Gyógyszertár: a kijárási korlátozás ideje alatt munkanapokon hétfő-szerda-péntek 11-13 óra között tart nyitva.

 

Kedves Bényeiek! a járványügyi helyzet ellenére, az idén is esedékes lesz az SZJA bevallás elkészítése.

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetik.

Magánszemélyként az idén is dönthetnek úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak). Bényén az alábbi civil szervezetek várják szeretettel az adó 1%-os felajánlását:

Bényei Gyermekekért Alapítvány (adószám: 19182724-1-13)

Bénye Község Önkormányzata alapította, az Alapítvány fő célja a bényei iskola meglévő tantermeinek korszerűsítése, sportolási lehetőség bővítése, iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételeinek javítása, táboroztatás, tehetséges gyermekek külön képzésének, lemaradók felzárkóztatásának segítése.

Bényei Óvodáért Alapítvány (adószám: 18686201-1-13)

Bénye Község Önkormányzata alapította, az Alapítvány közvetlenül vagy az óvodai oktatáson keresztül támogatja az óvodai foglalkozások, szakmai munka eszközeinek beszerzését, óvodai rendezvények, kirándulások szervezését, óvodai helységek dekorálását, felújítását.

Kerekkocka Alapítvány (adószám: 18024258-1-13)

A Bényei Evangélikus Egyházközség alapította, az Alapítvány céljainak elérése érdekében különösen az alábbi tevékenységeket folytatja:

-       hitéleti és evangélikus kultúra erősítése, különös tekintettel az ifjúság körében végzendő és missziós tevékenységekre,nevelés és oktatás, ismeretterjesztés,

-       szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok támogatása

-       a gyülekezeti tulajdonban lévő ingatlanok karbantartása

-       evangélikus kultúra bemutatása és szélesebb körben való megismertetése

Minden Lakosnak jó egészséget, kitartását, türelmet kívánok és kérem, hogy a kijárási korlátozás időszakában egészségünk megóvása érdekében tartsuk be az előírásokat!

Bénye, 2020. április 17.

                                                                                                          Kovács Erika

                                                                                              Bénye Község polgármestere