header

Tájékoztató gépjárműadó kivetéssel kapcsolatban

 Tisztelt Adózó!

 

2021. január 1. napjától fennálló hatáskör változásra tekintettel a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el. 

A 2021. január 1. napját megelőző időszakra vonatkozóan a belföldi gépjárművek adóját még az önkormányzati adóhatóság állapítja meg kivetéssel.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Amennyiben a gépjárműadó kötelezettség a 2021. évet érinti, abban az esetben a NAV-nak szükséges megfizetni az adót, nem az önkormányzati gépjárműadó fizetési számla javára.

Fontos kiemelni, hogy ha az adózó a befizetését a 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta és tévesen a NAV helyett az önkormányzati adóhatóság felé fizette meg, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette! Ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság a tévesen fizetett összeget más, általa kezelt adóra vagy nyilvántartott köztartozásra számolja el. Az esetleges téves befizetések visszaigénylését az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74.§ (6) bekezdése értelmében a túlfizetés szabályai szerint lehet visszaigényelni, mely alapján a tévesen megfizetett összeg visszatérítése csak az adózó külön kérelmére történhet meg. A gépjárműadó fizetési kötelezettségét azonban az adózónak szükséges teljesítenie, tekintettel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság semmilyen körülmények között nem jogosult hivatalból a NAV felé továbbutalni a tévesen megfizetett összeget.

Az esetleges kellemetlenségek elkerülésének érdekében kérjük a tájékoztatóban foglaltak betartását.

Amennyiben gépjárműadó fizetési kötelezettség Önt nem terheli, jelen tájékoztatónkat tekintse tárgytalannak.

 

Együttműködésüket megköszönve,

 

                                                             Gombai Közös Önkormányzati Hivatal

                                                           Adóhatóság

 

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

-          A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

-          Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény