header

Tájékoztató postai szolgáltatásról

 Tisztelt Bényei Lakosok!

Több lakossági megkeresés érkezett hozzám, hogy igaz-e, hogy megszűnik a postai szolgáltatás településünkön.

A Magyar Posta képviseletében Farkas L. Balázs területi igazgató először levélben, majd telefonon is felhívott. A megkeresés lényege az volt, hogy a Magyar Posta nézi a településeken lévő postahelyek hatékonyságát, gazdaságosságát. Számításaik szerint településünkön (és a szomszédos településen Káván is), nem éri meg számunkra, hogy külön postai szolgáltatási helyet tartsanak fennt.  Így feljánlott számunkra egy postai együttműködést, melynek lényege: partneri program keretében az önkormányzattal vagy helyben működő vállalkozásokkal megállapodást kötnének a postahelyek üzemeltetésére, amely során hároméves szerződés keretében kellene biztosítani a szerződő félnek a Magyar Posta legfontosabb szolgáltatásait. Ezzel tudnák biztosítani azt, hogy a településen megmarad a postai szolgáltatást. Tehát egyfajta ultimátumot kaptam telefonos beszélgetésünk során, ha szertnék postai szolgáltatást a településen, akkor oldjuk meg mi magunk a szolgáltatás biztosítását. Akár úgy is, hogy Kávával közösen biztosítjuk a szolgáltatás megszervezését, mert ott is megszünetetik majd a postát.

Megkérdeztem több helyi vállalkozást, de senki nem vállalta ennek a szolgáltatásnak az átvállalását. Jegyző úrral és Bénye Község képviselő-testületével is tárgyaltuk ezt a kérdéskört és arra jutottunk, hogy önkormányzati szinten nem megvalósítható a szolgáltatás megszervezése, működtetése Egyrészt költséges, hiszen a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket, munkaerőt, biztosítást, stb.. a saját költségvetésünkből nem tudjuk finanszírozni. Másrészt ott a felelősség kérdése is, a postai értékek, postai pénz-be és kifizetése, ennek ellenőrzése, értékszállítás biztosítása, stb. A képviselő-testülettel arra gondoltunk, hogy ha tényleg megszűnik a postai szolgáltatás a településen, akkor csomagautomaták telepítésével, pénz-be és kifizető automata telepítésével próbáljuk majd a lakosokat segíteni. 

A területi igazgatót tájékoztattam arról, hogy sajnos helyi szinen nem tudjuk megoldani a szolgáltatást biztosítását. Kértem tőle, hogy ismételten gondolják át a tervüket, mi minden eszközzel segítségükre leszünk, akár a posta bérleti díját is elengedjük annak érdekében, hogy a szolgátlatást nem szüntetik meg. A területi igazgató megköszönte, hogy próbáltuk megoldani a szolgáltatás átvállalását, elmondta, hogy látja, szívemen viselem a település sorsát, hiszen közben többször egyeztettem vele és próbáltam rábeszélni arra, hogy ne szűntessék meg a postát Bényén. Majd a beszélgetés végén tájékoztatott, hogy ez csak egy próbálkozás volt a részükről az önkormányzat irányába, mert a jelenlegi jogszabályi előírások alapján az 1000 fő feletti településeken nem szüntethetik meg a postai szolgáltatást.

Úgy gondolom a Magyar Posta részéről nem éppen a legszebb dolog egy település lakosainak érdekeivel játszadozni, az önkormányzatot megtéveszteni.

De ugyanakkor a LÉNYEG: A JELENLEGI JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN A MAGYAR POSTA NEM SZÜNTETHETI MEG A POSTAI SZOLGÁLTATÁST AZ 1000 FŐ FELETTI TELEPÜLÉSEN. 

Tisztelettel:

Kovács Erika

polgármester