header

Tájékoztató szociális célú tűzifa igénylésről

 Tájékoztató

 szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Bénye Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton támogatást nyert szociális célú tűzifavásárláshoz. A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére téli fűtéshez szükséges keménylombos tűzifa formájában adható.

A szociális tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó nyomtatvány átvehető az Önkormányzati Hivatalban (2216 Bénye, Fő út 74.) hétfő-szerda-pénteki napokon munkaidőben.

A kitöltött, aláírt kérelmeket hétfő-szerda-pénteki napokon munkaidőben:

20120. október 30-ig (péntek) lehet leadni.

A kérelemhez csatolni kell a családtagok jövedelemigazolását (kérelem benyújtását megelőző havi munkabér, nyugdíjszelvény, gyes-, gyed-, családi pótlék, gyermektartás, árvaellátás, folyószámla kivonat, alkalmi munka esetén nyilatkozat, stb.)

A támogatás igénylésére jogosultak:

a)      akinek a családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft) nem haladja meg, vagy

b)      egyedül élő személy esetén, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft).

Az elbírálásnál előnyt élvez azon család, ahol a család vagy annak tagja

a)      aktív korúak ellátására,

b)      időskorúak járadékára,

c)      tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáról – települési támogatásban részesült,

d)      a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A szociális célú tűzifa támogatás a kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel méltányosságból is megállapítható.

 

Bénye, 2020. október 1.

 

             Kovács Erika

                                                                                                               polgármester