header

Egységes szerkezetű rendeletek/szabályzatok

Működés, szervezeti felépítés:

5/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Költségvetés, zárszámadás:

_1/2021_rendelet az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről_20210308.pdf

_1_melleklet.pdf  _2_melleklet.pdf  _3_melleklet.pdf  _4_melleklet.pdf _5_melleklet.pdf  _6_melleklet.pdf

9/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról.pdf

3/2020_(II.4.)_rendelet_az_önkormanyzat_2020_evi_koltsegveteserol.pdf

3/2020. (II.4.) 2020.évi költségvetés melléklete.pdf

3/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és melléklete

1/2019. (III.12) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

1/2019. (III.12) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - melléklet

2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 


2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről - melléklet 


4/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

7/2015.(VI.2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Vagyongazdálkodás:

11/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Rendelet melléklete

Helyi adók, díjak:

12/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelet a 2019. évben fizetendő díjakról

15/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

16/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

5/2020.(II.25..) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak megállapításáról

Szociális ügyek:

8/2021.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.pdf

13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

2/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

14/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Településrendezés:

6/2004.(IV.27.) önkormányzati rendelet a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Szabályozási terv-belterület

Szerkezeti terv-belterület

7/2018.(X.16.)önkormányzati rendelet a településkép védelméről

Egyéb:

9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról és környezetvédelemről

10/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

17/2015.(X.28.) önkormányzati rendelet a közterület használat szabályairól

4/2010.(VI.23.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 4/2010 (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.pdf

KörnyezetállapotJelentés2020.pdf

KözadatSzabályzat.pdf

2024munkaterv.pdf